Betala din skuld

Bli skuldfri

Betala till oss

Uppgifter för betalning

Fått inkassokrav

Vanliga frågor

Betalar du inte fakturan och den eventuella påminnelseavgiften inom den angivna tiden, är risken stor att den du är skyldig pengar lämnar din obetalda faktura till ett Inkassobolag, som oss. Du kommer då få ett inkassokrav skickat till dig med posten. Du som ska betala kallas för gäldenär och den som vill ha betalt för borgenär. När inkassokravet skickas har vi som inkassobolag rätt att ta ut en inkassokostnad på 180 kronor.

Om du har svårt att betala allt på en gång eller nu direkt så kan du oftast få avbetala din skuld eller flytta fram förfallodagen i ditt ärende. Kontakta oss så snart som möjligt och innan inkassokravets förfallodatum för att undvika att ditt ärende går vidare till kronofogden.

Om du inte betalar en räkning i tid skickas det oftast en betalningspåminnelse till dig. Däremot finns det ingen lag som säger att den som skickat fakturan måste skicka en påminnelse, så det är inget du kan ta för givet – det är alltid ditt ansvar att komma ihåg att betala, oavsett om någon påminner dig eller inte. Undantaget är kontrollavgifter, även kallade parkeringsböter. Då har den som utfärdar boten juridisk skyldighet att skicka en påminnelse.

Om du inte har betalat hela inkassokravet inom 8 dagar kan vi ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Kronofogden kommer då att skicka ett delgivningskvitto till dig som du måste signera och skicka tillbaka för att informera om att du har tagit emot brevet. Om du inte gör det kommer Kronofogden att kontakta dig på annat sätt, till exempel genom att besöka dig hemma eller på din arbetsplats.

Om du inte betalar eller bestrider ärendet inom 10 dagar från det datum du har signerat delgivningskvittot kommer Kronofogden att meddela utslag, i och med det får du också en betalningsanmärkning.

Ett utslag kan jämföras med en dom och fastställer hur stor din skuld är, vem du är skyldig pengar och varför. I vissa fall kan utslaget också fastställa att du måste lämna tillbaka en vara eller tjänst. Det kan till exempel betyda att du blir vräkt från din hyreslägenhet eller att din bil återtas.

När Kronofogden har meddelat utslag kommer en betalningsanmärkning att registreras hos kreditupplysningsföretagen. En betalningsanmärkning är ett tecken på att du inte skött dina betalningar och kan till exempel leda till att det blir svårare för dig att få lån, hyreskontrakt, mobilabonnemang och handla på kredit. Den här typen av betalningsanmärkning finns registrerad på privatpersoner i tre år och juridiska personer i fem år.

Om Kronofogden meddelar utslag och du fortfarande inte har betalat hela din skuld kan vi ansöka om utmätning. Utmätning innebär att Kronofogden utreder om du har några tillgångar att betala din skuld med. Så här går det till när Kronofogden gör en utmätning:

1. Kronofogden tar reda på om du har några tillgångar som de kan använda för att betala av din skuld med. De tittar på din lön, övriga inkomster, kontotillgångar, värdepapper, fastigheter och om du till exempel har en bil eller andra värdesaker i ditt hem som de kan sälja.
2. Kronofogden utmäter dina fysiska tillgångar och säljer det som har ett värde.
3. Pengarna från löneutmätningen och försäljningen fördelas till dem du är skyldig pengar.

Vårt register är inte offentligt och vi som arbetar på EFAB Inkasso har tystnadsplikt. Det är först när ett ärende lämnats vidare till Kronofogden som uppgifterna om skulden blir offentliga.

Ja du ska betala inkassokravet. Normalt ska du ha fått information om att du är skyldig pengar, genom en faktura eller på annat sätt innan vi skickar ut ett inkassokrav till dig.

När du ingår ett avtal är det din skyldighet att reagera och efterfråga fakturan om den inte kommit fram till dig.

Har du flyttat är det du som ska meddela den nya adressen, det är inget som ändras per automatik hos någon annan än myndigheter.

Om du anser att skulden är felaktig så kan du bestrida kravet. Det gör du genom att skicka ett mejl till oss. I mejlet förklararar du tydligt vad som är fel och anledningen till att du inte betalar. Glöm inte att uppge ditt referensnummer som står på brevet du fått från oss. Om du anser att en del av skulden är korrekt så bör du omgående betala den summan och endast hålla inne den del som motsvarar din bestridan. När vi mottagit din bestridan så kontaktar vi borgenären, den som ställt ut fakturan, och framför dina invändningar. Antingen kommer ni överens genom oss, du och borgenären, eller så går ärendet vidare till domstol,

Vi skickar alltid ut inkassokravet till din folkbokföringsadress eller registrerade särskilda postadress men vi får inte automatiska uppdateringar om adressändring, det är endast myndigheter som får det. Det är därför viktigt att du i ett pågående ärende meddelar oss din nya adress så att vi inte skickar ut t.ex. avbetalningsavier till fel adress vilket innebär att du kan bli sen med din betalning.

Det finns lagar, förordningar och regler som styr hur vår inkassoverksamhet fungerar och hur vi får behandla dina personuppgifter. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. 

Inkassolagen finns till för att säkerställa att alla inkassoärenden hanteras på samma sätt för alla och för att skydda dig som konsument. Vi följer även förordningen God inkassosed. Den reglerar bland annat på vilket sätt vi hanterar inkassoärenden vad gäller avgifter, bemötande och när du tycker kravet är felaktigt. Vi har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva inkassoverksamhet och är medlemmar i branschorganisationen Svensk Inkasso,

GDPR, eller dataskyddsförordningen, handlar om hur vi får använda och skydda dina personuppgifter. Allt som har med dig att göra och som kan knytas till dig, som namn eller adress, räknas som en personuppgift.

Vi får enbart lagra och hantera de uppgifter om dig som behövs för att vi ska kunna hantera ditt inkassokrav. Dina uppgifter skyddas och hanteras konfidentiellt enligt de lagar och regler som berör detta. Det är viktigt för att skydda din integritet. Om du vill veta mer om detta kan du besöka Integritetsskyddsmyndigheten – IMY samt läsa vår integritetspolicy.

Vi behandlar dina personuppgifter i ett särskilt gäldenärsregister. Uppgifterna registreras i syfte att utgöra underlag när vi arbetar med inkassoärenden. De uppgifter som behandlas är namn, adress, telefon- och adressuppgifter mm. Det registreras också hur många inkassoärenden som är aktuella, vilka betalningar som gjorts och om ärendet är överlämnat till kronofogdemyndigheten eller domstol.

Vi samlar inte in fler uppgifter än de som behövs för att kunna hantera och handlägga ditt ärende.

Du har när som helst rätt att begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter och du har också rätt att erhålla ett kostnadsfritt utdrag från registret en gång per år. Vill du få ett utdrag så ring oss på 08- 544 740 30.

Tänk på att det kan ta mellan 1-3 dagar innan din betalning når mottagaren, beroende på hur du betalar. Har din betalning bokförts på mottagarens konto samma dag som inkassokravets utskriftsdatum eller senare är du skyldig att betala inkassokostnad och ränta till inkassobolaget . (undantaget hyror där betalningen anses ha kommit mottagaren tillhanda omedelbart vid betalningen och inte först när betalningen bokförts på mottagarens konto).

Om du får ett inkassokrav långt efter din betalning är det viktigt att du kontrollerar att din betalning har genomförts och att alla uppgifter i din betalning stämmer.

Ja! Vi är ett av de inkassobolag som finns i Sverige,

I Finansinspektionens företagsregister kan du se vilka inkassobolag som har tillstånd att bedriva inkassoverksamhet i Sverige.

Om du inte betalar din skuld i rätt tid kommer du ofta få betala dröjsmålsränta. Om borgenären och du i förväg har träffat ett avtal om en fast ränta gäller detta.

Om inget avtal har träffats i förväg gäller räntelagens regler. Borgenären har då rätt att ta ut dröjsmålsränta en månad efter att ha skickat en räkning eller på annat sätt krävt betalning, och då talat om att dröjsmålsränta måste betalas.

Räntelagen ger fordringsägaren rätt att ta ut en årsränta som motsvarar Riksbankens referensränta plus åtta procentenheter.

DB seal liten
SIGILL_SKOLD_STAENDE_STOR_SVART_TEXT liten

Vi finns här för dig!

Kontakta oss för att bli kund, om du har frågor eller vill få betalt!